Ouders

AC

 

Wat is de AC? 

 
De ‘AC’ staat voor Activiteitencommissie en bestaat uit ouders/verzorgers van kinderen op de Piet de Springerschool. De leden van de AC organiseren en helpen bij tal van activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest en Pasen. Maar ook bij het voorleesontbijt, sportdag, avondvierdaagse, eindfeest en het schoolreisje. 
 

De ouderbijdrage

 
De meeste van deze activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. De penningmeester van de AC beheert het fonds met de vrijwillige ouderbijdragen. De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2016-2017 vastgesteld op 30,00 euro per kind voor een volledig schooljaar. De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld tijdens de jaarvergadering aan het begin van elk schooljaar. Tijdens deze vergadering legt de AC ook verantwoording af over de bestede gelden.
 
 

De AC bestaat in het schooljaar 2017-2018 uit:

  • Jessica Sondervan, aanspreekpunt
  • Henriette van Woudenbergh
  • Anne-karien Damen 
  • Anja  van Mourik
  • Natasja Kleinveld
 

Namens het team zijn vertegenwoordigd:

  • Ella Blaauw
  • Jacqueline Nijman
 

Ook meedoen?

 
Versterking van de AC is altijd welkom! Vind je het leuk om praktisch bezig te zijn, en leuke dingen voor de kinderen te organiseren en te regelen? Neem dan contact op met een van de AC-leden. De AC vergadert ongeveer 4 a 5x per jaar om de activiteiten te bespreken en te plannen. Nieuwe leden van de AC worden gekozen tijdens de jaarvergadering aan het begin van elk schooljaar.