Piet de Springer

obs Piet de Springer

 

De geschiedenis

 

Het openbaar onderwijs in Nederlangbroek is voortgekomen uit de openbare school die jarenlang in Overlangbroek gevestigd is geweest.

Als zodanig heeft het openbaar onderwijs in Langbroek al een lange geschiedenis achter zich.

Vanaf 24 oktober 1984 werd het openbaar onderwijs gegeven in het gebouw aan de Marijkelaan nummer 3. Dit was noodzakelijk omdat het schooltje in Overlangbroek te klein begon te worden. Aan de Doornseweg in Langbroek werd een dependance in gebruik genomen in het begin van de jaren tachtig. Het werd duidelijk dat het aantal leerlingen in de komende jaren zou toenemen en zo werd er besloten om in Langbroek een nieuw gebouw neer te zetten. Dit gebouw was berekend op + 90 leerlingen echter, binnen enkele jaren was het aantal leerlingen dusdanig gestegen dat er een nieuw lokaal aangebouwd moest worden.

Sinds januari 2014 maken we deel uit van de Multifunctionele accommodatie (MFA) "Oranjepoort". Hierin is onze school opgenomen, samen met de peuterspeelzaal "Humpy", de bibliotheek en het dorpshuis. 

Sinds oktober 1984 voert de school de naam 'obs Piet de Springer'. 

Piet de Springer is de schuilnaam van de verzetsheld Jan de Bloois. Jan de Bloois is in december ’44 neergeschoten bij een vluchtpoging op de Brink in Langbroek.

 

Richting

 

Wij zijn een openbare school voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Onze school staat open voor alle kinderen, ongeacht levensbeschouwing, herkomst of maatschappelijke positie van de ouders. De openbare school is de plaats bij uitstek, waar kinderen en volwassenen elkaar ontmoeten. De kinderen leren, spelen en ontwikkelen zich met respect voor elkaars leef- en zienswijzen. De verscheidenheid van levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden draagt bij aan de algemene ontwikkeling van het kind.

De basisschool bereidt voor op de toekomstige deelname in de samenleving.

In principe zijn wij een school voor alle Langbroekse kinderen. Wij verzorgen passend onderijs.

In uitzonderlijke gevallen kunnen er vanuit school bezwaren zijn m.b.t. het aannemen van een kind. Deze bezwaren dienen aantoonbaar en op schrift meegedeeld te worden aan de betreffende ouder(s).

Onze school voert al enige jaren dit beleid voor Langbroekse kinderen. Voor onze openbare school geldt: 'Het kind centraal in een veilige omgeving'

 

Directie

 

Jeanette Brinksma is de directeur van de school. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. 

Beslissingsbevoegdheid aangaande allerlei zaken ligt bij haar. Voor andere aangelegenheden kunt u zich in eerste instantie wenden tot de groepsleerkracht van uw kind.

 

 

Situering van de school

 

De Piet de Springerschool is gelegen aan Prinsenplein 1 als onderdeel van het MFA Oranjepoort in de Oranjehof. In deze MFA is een groot aantal voorzieningen aanwezig zoals: Het Dorpshuis, peuterspeelzaal Humpy, de bibliotheek etc. De school is gesitueerd aan de rand van een woonwijk. 

Langbroek is één van de kernen van de gemeente Wijk bij Duurstede en valt dan ook onder haar verantwoordelijkheid.

 

Schoolgrootte

 

De school heeft momenteel rond de 85 leerlingen verdeeld over 4 combinatiegroepen.

Aan de school zijn 8 leerkrachten verbonden waarvan 1 in fulltime en 7 in parttime functie. De school streeft ernaar om één of meerdere groepen, in verband met de grootte, op gezette tijden te splitsen zodat ook deze leerlingen voldoende individuele aandacht krijgen. We beschikken over een remedial teacher.

 

Het bestuur

 

De Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede is verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs.

Mw. Henny Sikken is aangesteld als bestuurder. Zij werkt vanuit het stadskantoor in Wijk bij Duurstede.