Passend onderwijs op PdS

Scholen zijn verplicht passend onderwijs te bieden aan alle kinderen.

Bij ons op de Piet de Springer gebeurt dit gelukkig al jaren.

Wij zijn verplicht ons het schoolondersteuningprofiel aan u kenbaar te maken. U kunt deze als PDF hier downloaden.

sop 2016-2017.pdf 

 

Leest u onderstaande tekst en documenten eens rustig door.

Passend onderwijs ook voor uw kind.pdf

Passend onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Met passend onderwijs krijgen besturen in het regulier en speciaal onderwijs gezamenlijk de verantwoordelijkheid om een leerling die ondersteuning nodig heeft een passende plek te bieden. Zij hebben een zorgplicht. Om aan die zorgplicht te voldoen, werken de besturen samen in een regionaal samenwerkingsverband.


Samenwerkingsverbanden passend onderwijs

In de samenwerkingsverbanden maken besturen in het regulier en speciaal onderwijs onder andere afspraken over:

  • de ondersteuning die reguliere scholen kunnen bieden;
  • welke leerlingen geplaatst kunnen worden in het speciaal onderwijs;
  • de verdeling van de ondersteuningsmiddelen.   

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de samenwerkingsverbanden binnen het passend onderwijs? Kijk dan op de website van het samenwerkingsverband ZOUT www.swvzout.nl.