Ouders

Ouders

Een school zonder ouders is ondenkbaar.

Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Daarom is een optimaal contact tussen leerkrachten en ouders erg belangrijk. Ieder jaar bij de informatieavonden ontvangen de ouders een folder waarin staat hoe zij hun kind dat schooljaar kunnen begeleiden in het schoolwerk.

Naast de contacten die ouders hebben met leerkrachten d.m.v. bijvoorbeeld het startgesprek, de 10 minuten gesprekken, huisbezoeken, zijn ouders ook onmisbaar bij inzet in de school.

Ouders helpen o.a. bij lezen, handvaardigheid en projecten. Verder ook bij allerhande taken zoals schoonmaken van materiaal, assisteren bij schoolreizen, feesten of excursies.

We werken op school met klassenouders. Deze ouders wisselen ieder jaar en worden door de groepsleerkrachten benaderd voor deze taak. De “klassenouder” verricht hand en span diensten voor de leerkracht en neemt binnen de ouderhulp een belangrijke plaats in, maar ook zij kunnen dit niet zonder hulp van andere ouders.

Zonder ouders zouden een aantal zaken op school niet mogelijk zijn.

We streven naar een optimaal contact tussen ouders en leerkrachten. We voelen ons samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind.