Zeer goed inspectierapport voor onze school!

27-01-2014 13:11

Maandag 13 januari bracht de inspecteur van het onderwijs een bezoek aan onze school. Onze school valt onder het basistoezicht. als een school geen risico's voor de kwaliteit van het onderwijs loopt en de wet- en regelgeving wordt nagekomen, krijgt ze zogenaamd basistoezicht.

De conclusie aan het eind van de dag klonk als volgt: De Piet de Springerschool is een veilige school met een betrokken en bekwaam team, waarbij aandacht is voor alle kinderen (zowel de gemiddelde leerling, de zorgleerling, maar ook de leerling die meer aankan). De school levert goede resultaten en heeft een goede structuur opgezet om deze kwaliteit te behouden. En dat alles in een prachtig nieuw gebouw. Op geen van de onderzochte onderdelen scoren wij onvoldoende. Op 4 van de 15 items behalen wij de score goed/ een voorbeeld voor andere scholen. Deze score wordt niet vaak gegeven. Binnenkort kunt u dit verslag in zijn geheel lezen op www.onderwijsinspectie.nl. Wij zijn er trots op!