Een nieuw schooljaar..

18-08-2016 10:43


Een nieuw schooljaar,

 een nieuwe start...

We beginnen dit jaar weer met heel veel zin! Een nieuwe klas is altijd
 spannend, maar ook heel leuk.

 Omdat we net beginnen met op maandag, dinsdag en woensdag een nieuwe
juf- juf Jacqueline  -  er nieuwe kinderen in de groep bij komen (
Charlotte in groep 2 en Elif in groep 1 ) en er nieuw kind komt wennen (
Khalifala ) staat de komende periode in het kader van vooral ook kennis maken met elkaar.

We hebben er daarom voor gekozen om de eerste week te beginnen
met het thema:  "Een nieuw schooljaar". In dit thema leren we de
kinderen wat de regels van de klas zijn, waar ze mee mogen spelen en waar al
het materiaal ligt, zodat ze zich zelfstandig kunnen bewegen. Natuurlijk gaat
dit aan de hand van liedjes, versjes en spelletjes.

We zijn ook bezig met de letter van de week. De komende week zal de
letter J van Juf centraal staan.

Het komende schooljaar zullen weer veel thema's volgen. Zie daarvoor
onze jaarplanner van 2016-2017.

Juf Jacqueline en juf Juke wensen alle kinderen en ouders een goede
start van het nieuwe schooljaar.