CHEERS! Op een fantastisch schooljaar!

23-08-2017 21:13

Na een heerlijke zomervakantie is maandag 21 augustus jl. het nieuwe schooljaar weer van start gegaan. Leuk en ook best wel weer een beetje spannend. De kinderen van groep 5 behoren nu ook tot de bovenbouw en zijn naar het klaslokaal aan de andere kant van de school verhuisd. Groep 6 is natuurlijk in haar oude vertrouwde klaslokaal gebleven.

Nadat we met elkaar getoast hebben op het nieuwe schooljaar, was het tijd om alle vakantieverhalen aan te horen. Leuk!

De eerste week is vooral een opstartweek; er worden afspraken gemaakt en we oefenen de nodige regels en routines. Tevens proberen we het klaslokaal zo snel mogelijk 'eigen' te maken. Dit doen we bijvoorbeeld door de verjaardagskalender te knutselen en een afsprakenboom te maken. Daarnaast doen we extra veel coöperatieve opdrachten, zodat we elkaar leren kennen en vlot aan elkaar wennen.

 

Er worden dit jaar een aantal veranderingen doorgevoerd. Eerdere jaren had ieder kind vijf keer een 'nieuwskring' en vijf keer een 'boekbespreking' per schooljaar. Het is belangrijk om nieuwsitems met elkaar te bespreken en voldoende 'leeskilometers' te maken. Toch is dit aantal teruggebracht naar drie keer een nieuwskring en twee keer een boekbespreking per schooljaar. We starten m.i.v. dinsdag 12 september met de nieuwskring.

Op deze website, onder het kopje kalender, is de planning voor het huiswerk te vinden. Deze staat overigens ook op het bord in de klas.

De 'nieuwskring' en 'boekbespreking' worden per tafelnummer gehouden. Onderstaand een overzicht van de tafelnummers van de kinderen (tot aan de herfstvakantie!). Na de herfstvakantie zullen de kinderen in andere groepjes zitten en hiermee veranderen de tafelnummers ook.

nummer 1: Lance, Lola, Guy, Noor, Jack en Alex

nummer 2: Fleur, Esmee, Caitlin, Nieke, Dustin en Quinn

nummer 3: Danique, Ilse v. D, Fenna, Jamina, Babs en Ilse J

nummer 4: Tim, Arthur en Jayden

De bladen die de kinderen nodig hebben voor het huiswerk staan op deze website (zie: Huiswerk downloads). Denk hierbij aan de bladen voor nieuwskring, boekbespreking, spreekbeurt, geschiedenis een aardrijkskunde.

 

Mocht u thuis niet in staat zijn om het een en ander voor het huiswerk te printen, dan kan dit uiteraard op school.
 
Omdat we er naar streven dat alle kinderen de school na de bel kunnen verlaten, hebben we geen klassendienst meer. We hebben vanaf nu een 'klusjes-lijst', waardoor ieder kind een week lang verantwoordelijk is voor een klusje (zoals computers afsluiten of plantjes water geven).
 
De kop is er af! We maken er een gezellig en leerzaam schooljaar van.