Info

Het kind centraal in een veilige omgeving

Alleen wanneer kinderen zich veilig voelen kunnen ze zich volledig ontplooien.

Veiligheid is dan ook de basis van goed onderwijs. Vanuit deze basis ontwikkelen wij de talenten van uw kind verder.

Ieder kind is uniek en heeft zijn of haar eigen talenten. Wij stimuleren de reeds aanwezige talenten en ontwikkelen de mindere talenten zodat uw kind het uiterste uit zichzelf haalt.

Wat kenmerkt onze school!

Onze top 3!

Veiligheid

Door de kleinschaligheid bij ons op school kunnen wij zorgen voor een zeer veilige leeromgeving. Alle kinderen kennen elkaar en steunen elkaar. De leerkrachten zijn betrokken bij de ontwikkeling van alle kinderen en kennen de specifieke kwaliteiten van ieder kind afzonderlijk. Kenmerkend voor onze school is de rust die er heerst.

Passend onderwijs (kwaliteit van onderwijs)

Ons onderwijs is zoveel mogelijk afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. Zowel de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben als de 'gemiddelde' kinderen en de meer- en hoogbegaafde kinderen krijgen alle tijd en aandacht. Dit is mogelijk door de relatief kleine groepen.

Veel aandacht voor basisvaardigheden Taal en Rekenen

De grote kracht van de Piet de Springerschool schuilt in onze aandacht voor de basisvaardigheden. Speerpunten van onze school zijn het taal- en rekenonderwijs. Kinderen krijgen optimale kansen en intensieve begeleiding door onze leerkrachten. En met succes!

De school maakt gebruik van moderne middelen, zoals computers, laptops en interactieve borden. Verder hechten we veel waarde aan normen en waarden (burgerschap) en sociaal- emotionele ontwikkeling.

 

Verder zijn belangrijk:

Zelfstandigheid

Wij leiden de kinderen op tot zelfstandige individuen die de consequenties van hun keuzes zien en onderkennen. Kinderen moeten op steeds jongere leeftijd keuzes maken. Om dit verantwoord te kunnen doen is goede begeleiding nodig en wij bieden die.

Techniekonderwijs

Onze school beschikt over prachtige techniektorens. Deze torens zitten boordevol praktische technieklessen voor alle jaargroepen. Wekelijks worden hieruit lessen gegeven.

Cultuuronderwijs

We hebben naast onze gewone lessen ook veel aandacht voor cultuur. We bezoeken het cultureel erfgoed uit onze omgeving, maar gaan ook naar het theater en naar musea. Eén keer per jaar hebben we een project met de hele school waarbij er een cultuurthema centraal staat. Gedurende een tweetal weken staan alle lessen in het teken van dit onderwerp.

Expressie

Door het aanbieden van dramalessen, dans en muziek leren kinderen uiting geven aan hun gevoelens en zich inleven in de gevoelens van een ander.

Creativiteit

Wij hechten veel waarde aan het ontwikkelen van de creativiteit van het kind. Kinderen krijgen hiertoe zoveel mogelijk verschillende materialen en technieken aangeboden. Werk waar het kind trots op is mag het tentoonstellen in de vitrinekast.

Sport

Twee keer per week gymmen de kinderen in de mooie sporthal van SVL. Ook laten we kinderen kennismaken met verschillende takken van sport. Hiervoor werken we samen met verschillende sportverenigingen.

Geïntegreerd computeronderwijs

Wij zetten de computer veelvuldig in bij zowel de instructie, voor leerstofdifferentiatie, voor het zoeken naar informatie bij wereldoriëntatie etc. De kinderen leren veilig omgaan met de computer. In de bovenbouw is veel aandacht voor mediawijsheid. De kinderen leren hoe ze actief en bewust deel kunnen nemen aan de mediasamenleving.

Ouderbetrokkenheid

Kinderen presteren beter op school dankzij een goede samenwerking tussen ouders en school. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor uw kind/onze leerling.

Hiernaast ontvangen ouders wekelijks een nieuwsbrief. Van ouders ontvangen wij  hulp bij activiteiten, de medezeggenschapsraad, activiteitencommissie, enz.

Levensbeschouwing

Wij besteden aandacht aan de verschillende godsdiensten en vanaf groep 6 worden deze lessen verzorgd door een vakdocent.

Continuerooster

Alle kinderen zijn van 8.30 tot 14.30 uur op school. Ze lunchen met elkaar in hun eigen klas.

Informatie

Nieuwsgierig geworden? Op zoek naar een basisschool waar veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel staan? Kom gerust eens kijken. 
Bel voor een afspraak 0343-562303. 
Kijk voor meer informatie verder op onze website.