Huidig Schooljaar

Schooltijden

Schooltijden

Maandag Groep 1 t/m 8 08:30 uur t/m 14:30 uur
Dinsdag Groep 1 t/m 8 08:30 uur t/m 14:30 uur
Woensdag Groep 1 t/m 8 08:30 uur t/m 12:30 uur
Donderdag Groep 1 t/m 8 08:30 uur t/m 14:30 uur
Vrijdag Groep 1  Hele dag vrij
  Groep 2 t/m4 08:30 uur t/m 12:00 uur
  Groep 5 t/m 8 08:30 uur t/m 14:30 uur

 

Regels voor aanvang en einde schooltijd

  • De school wordt om 8:15 uur geopend. De kinderen mogen dan naar binnen gaan.
  • Om 8:25 uur gaat de eerste bel, dan wordt verwacht van een ieder dat hij of zij in de groep aanwezig is, zodat de lessen om 8:30 uur kunnen beginnen. De ouders dienen bij de eerste bel de school te verlaten.
  • De leerkrachten zijn om 8:25 uur in de groep aanwezig zodat zij om 8:30 uur met de les kunnen starten.
  • De groepen 1/2 en groep 3/4 mogen door een ouder begeleid naar de klas gaan. De ouders kunnen dan een spelletjes met hun kind doen, samen een boekje lezen of werk van het kind bekijken.
  • De groepen 5 t/m 8 gaan, met uitzondering van de eerste dag na een vakantie, zelfstandig naar hun klas.
  • Het staat ouders vrij om na schooltijd de klas van hun kind in te lopen om het werk te bekijken of een vraag te stellen aan de leerkracht.